Verhoging minimumloon: Minder impact dan werkgevers vrezen

Experts weerleggen de bezorgdheid van werkgevers over de recente verhoging van het minimumloon, met de boodschap dat de gevolgen voor de Nederlandse economie minder ernstig zijn dan voorspeld.

“Een stijging van het minimumloon zorgt ervoor dat huishoudens meer te besteden hebben en dat is op korte termijn goed voor onze economie,” stelt ING-econoom Marcel Klok. Ondanks de angst voor negatieve effecten, betreft de verhoging minder dan 5% van de banen, voornamelijk in sectoren als detailhandel en horeca.

Toch signaleren werkgeversorganisaties zoals VNO-NCW en MKB-Nederland potentiële gevaren, voornamelijk voor kleinere bedrijven. Zij verwijzen naar een evaluatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die een verlies van ongeveer 40.000 banen voorspelt, vooral onder werknemers die het meest kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Hugo Erken van RaboResearch wijst op de verschillen per sector: “In arbeidsintensieve sectoren zoals de horeca en de schoonmaak zijn de lonen de grootste kostenpost.” Erken voegt eraan toe dat, ondanks de hogere kosten, de verwachting van massa-ontslagen of een golf aan faillissementen ongegrond is, mede door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en het relatief rustige economische klimaat na een periode van krimp.

bron: arbeidsvoorwaardennieuws nl