Overzicht relevante projecten

  • Bij verschillende bouw(gerelateerde) bedrijven onderzoek naar toepasselijkheid CAO en/of begeleiding van de overname van verschillende BV’s
  • Luchtvaartsector: o.a. inzet oproepkrachten
  • Metaalbedrijf: uitzoeken welke specifieke CAO van toepassing zou kunnen zijn.
  • Semi-overheidsbedrijf: welke consequenties heeft de toepassing van een CAO tot gevolg voor het zittende personeel
  • Verschillende bedrijven uit verschillende sectoren: CAO – werkingssfeeronderzoek en onderzoek naar toepasselijkheid bedrijfstakpensioenfonds.
  • Verzelfstandiging van twee overheidsbedrijven begeleid op het gebied van personeels- en salarisadministratie
  • Boekenonderzoek (due diligence) op HR-gebied voor meerdere bedrijven
  • Het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden na overname in de supermarktbranche
  • Verschillende projecten op het gebied van overgang van pensioengerelateerde regelingen (VUT-Levensloop) naar nieuwe wetgeving
  • Bij bedrijfstakpensioenfonds en in geval van een verzekerde regeling: op orde brengen van de pensioenadministratie met betrekking tot een aantal complexe dossiers.

Andere opdrachtgevers en klanten