Privacyverklaring

Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O verstrekt. Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O GEGEVENS NODIG HEEFT

Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O GEGEVENS BEWAART

Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS WORDT NIET LANGER GEBRUIKT

Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O maakt gebruik van FairAnalytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected].

Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via [email protected] .

Letizia M. Baas, arbeidsvoorwaarden/P&O is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Joan Mauritsplein 24, 2051 LR Overveen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34087881
BTW nummer NL001364727B58

Telefoon: 023 526 44 49

E-mailadres: [email protected]

Print dit bericht niet uit indien niet noodzakelijk.