Tips om personeel te boeien en te binden

Niet alle werknemers willen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Wie daar flexibel mee om kan gaan, is in staat de werknemer maatwerk te bieden. Dat hoeft helemaal niet duurder te zijn dan het standaardpakket.

Werknemers verwachten steeds meer van hun werkgever. Deze moet niet alleen voor afwisselend werk zorgen tegen een aantrekkelijk salaris. De werknemer wil ook trots zijn op de organisatie. Verder staan ook nog flexibel werk, opleidingsmogelijkheden en een goede werksfeer hoog op het verlanglijstje.

Een aantrekkelijke werkgever zorgt daarom niet alleen voor prima arbeidsvoorwaarden, maar moet –ook aan het personeel- duidelijk maken dat de organisatie een betekenisvolle bijdrage levert aan de maatschappij en de omgeving. Verder is de stijl van leidinggeven belangrijk: duidelijkheid stellen werknemers erg op prijs.

Arbeidsvoorwaarden
Niet alle werknemers willen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Wie daar flexibel mee om kan gaan, is in staat de werknemer maatwerk te bieden. Dat hoeft helemaal niet duurder te zijn dan het standaardpakket.

Niet alle werknemers willen een leaseauto, terwijl die wel veel geld kost. Het geld dat hierdoor overblijft, kan de werkgever besteden aan andere arbeidsvoorwaarden. Uit onderzoek blijkt dat 55 procent van de mannen en 70 procent van de vrouwen een auto van de zaak niet meer interessant vinden.
Alleen sollicitanten onder de 30 jaar vinden een auto nog echt leuk. Zij zijn bovendien ook meer geïnteresseerd in een bonusregeling en winstuitkering (85 procent).
Werknemers tot veertig jaar willen wel graag een reiskostenvergoeding.
Vrouwen willen het liefst een gunstig type dienstverband (parttime, flexibele werktijden, duobanen).
Mannen kiezen eerder voor een beter salaris.
Lager opgeleiden willen liever een korte reistijd en flexibele werktijden. Reden voor vertrek bij deze groep, zijn slechte arbeidsomstandigheden.

Cultuur
Een goede werksfeer kost niets extra’s, terwijl u er veel loyaliteit voor terug krijgt. Managers hebben een belangrijke rol in het bevorderen van de juiste cultuur. Coachend optreden, aandacht, maar vooral ook duidelijkheid: een manager die dit kan bieden mag rekenen op waardering.

Hoger opgeleiden kiezen vaker voor uitdagend werk en een goede bedrijfscultuur. Zij willen zich bovendien, meer dan lager opgeleiden, met het product of dienst van de organisatie kunnen identificeren.
Hoger opgeleiden vertrekken eerder als er sprake is van slecht management.
Een bedrijfsborrel is een relatief goedkoop bindmiddel, eventueel in combinatie met een presentatie over de nieuwste ontwikkelingen in het vak.
Veel werknemers willen ook de handen uit de mouwen steken om iets ‘goeds te doen’. U kunt hiervoor bijvoorbeeld producten of diensten van het bedrijf beschikbaar stellen.
Werkoverleg en medezeggenschap bevorderen een open cultuur waarin de bijdragen van werknemers serieus worden genomen.

Functioneringsgesprekken
Om personeel te binden, moet u wel weten wat medewerkers willen. Daarvoor zijn maatwerkafspraken nodig tussen manager en medewerker.

Functioneringsgesprekken, beoordelingen en loopbaangesprekken zijn noodzakelijk om aan die informatie te komen en om afspraken te maken met mensen die u graag aan de organisatie wilt binden
Deze gesprekken bieden overigens ook duidelijkheid aan mensen die u niet voor de organisatie wilt behouden

Scholing en opleiding
Om hogerop te komen, zich te kunnen verdiepen of te verbreden, hebben werknemers scholing nodig.

In functioneringsgesprekken kunt u hier afspraken over maken.
U kunt eventueel u ook een terugbetalingsregeling afspreken, als de medewerker bijvoorbeeld binnen twee, drie jaar na de scholing vertrekt.
Zorg voor functieroulatie om medewerkers scherp en tevreden te houden

Personeelsbeleid
Het is verstandig om het personeelsbeleid zodanig in te richten dat het personeel tot ontwikkeling kan komen, tevreden is en zich gewaardeerd voelt. Dit kan hand in hand gaan met de doelstellingen die de organisatie nastreeft.

Daarvoor is een algemeen P-beleidsplan nodig, een opleidingsplan en een structuur voor personeelsbeoordeling en functioneringsgesprekken. Ook kunt u speciaal beleid ontwikkelen voor talentvolle medewerkers, waarbij u extra investeert in opleidingen, coaching en loopbaanpaden.

bron: personeelsnet.nl