Spaarloon: definitief einde

 

De Spaarloonregeling wordt per 1 januari 2012 definitief afgeschaft. Mits de Tweede Kamer hier mee akkoord gaat in week 50 2011. 

Medewerkers die op deze wijze gespaard hebben kunnen kiezen: 
- Het spaarloon valt in een keer vrij in 2012
- Ze kunnen het saldo laten staan en opnemen voor de voor de spaarloonregeling geldende doelen. Dit betekent dat eind 2015 (vier jaar na de laatste inleg) de regeling in zijn geheel zal zijn opgeheven. 
- Zolang de tegoeden nog niet zijn vrijgegeven, blijven deze vallen onder de vrijstelling van Box 3.

Bron: Informatieblad Vitaliteitspakket Ministerie van SZW, oktober 2011