Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Wat verandert er voor werkgevers en werknemers

Het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is op 21 juni 2022 aanvaard door de Eerste Kamer. De wet zal met ingang van 1 augustus 2022 in werking treden.

De richtlijn heeft als algemeen doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. Dit leidt, op hoofdlijnen, tot de volgende wijzigingen.

  • Uitbreiding informatieverplichting;
  • Kosteloze scholing;
  • Verzoek om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden;
  • Geheel of grotendeels onvoorspelbare arbeid;
  • verbod op nevenwerkzaamheden ingeperkt.