Arbeidsrelatie van een in de thuiszorg werkzame verpleegkundige

Sinds 2002 is een gediplomeerde en BIG-geregistreerde verpleegkundige werkzaam in de thuiszorg. In 2008 verricht zij in de thuiszorg via vijf zorginstellingen haar werkzaamheden. In totaal verleent zij aan elf personen thuiszorg. Zij merkt zichzelf aan als ‘ondernemer’ voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst stelt hier tegenover dat zij afhankelijk is van de zorginstellingen voor het bieden van thuiszorg en dus is zij geen ondernemer in de zin van de wet. Het Hof stelt de verpleegkundige in het gelijk. Volgens het Hof is sprake van het ‘duurzaam, voor eigen rekening en risico, zelfstandig’ voor vijf instellingen verrichten van werkzaamheden. Er wordt een substantiële omzet gehaald en er wordt wezenlijk ondernemersrisico gelopen.
Het Hof accepteert ondernemerschap.

Lees hier de uitspraak.