Voorbeeld aanvraag ouderschapsverlof

Naam aanvrager
Adres aanvrager
Woonplaats aanvrager
Personeelsnummer
                    

                    
                        Naam bedrijf
                        t.a.v. leidinggevende (naam) of afd. P&ODatum

Betreft: aanvraag ouderschapsverlof

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij vraag ik ouderschapsverlof aan voor de verzorging van mijn zoon/dochter (naam) geboren geboortedatum. 

Ik wil het verlof in laten gaan op Datum ingang (minimaal twee maanden na datum aanvraag) en wil het verlof als volgt opnemen:

Voorbeelden voor een voltijds dienstverband.
•    Wekelijks maandag t/m vrijdag 4 uur per dag 
•    Van Datum Ingang tot bijv, 3 maanden later voltijds en daarna de resterende periode 4 uur per dag. Met vriendelijke groetNaam+handtekening medewerker

Voorwaarden aanvragen ouderschapsverlof