Sociale verzekeringen in Nederland

De sociale verzekeringen worden in de regel onderverdeeld in de zogenoemde volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen.

Volksverzekeringen zijn onder meer:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
  • Algemene nabestaandenwet (Anw); en
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

De volksverzekeringen gelden onder meer voor alle ingezetenen van Nederland. De volksverzekeringen worden gefinancierd door inkomensafhankelijke premies en belastingen.

Werknemersverzekeringen zijn onder meer:

  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
  • Werkloosheidswet (WW); en
  • Ziektewet (ZW).

De werknemersverzekeringen gelden uitsluitend voor werknemers en met hen gelijkgestelden. De werknemersverzekeringen worden gefinancierd door inkomensafhankelijke premies.

Bron: Wikipedia