Personeels- en salarisadministratie

Voor uw personeelsadministratie en/of salarisadministratie vertrouwt u waarschijnlijk blindelings op uw medewerkers. Dat is belangrijk, maar niet genoeg. Weet u het antwoord op de volgende vragen exact, dan zit u goed.

Cruciale vragen voor uw bedrijf:

  • Gebeurt de afdracht van sociale premies in uw bedrijf op de juiste manier?
  • Weet u zeker dat u geen naheffingen krijgt?
  • Heeft u de cao, de premienota’s van het UWV en de reglementen binnen uw bedrijf daarbij betrokken?
  • Is de salarisadministratie op die punten goed ingericht?
  • Weet u zeker dat u geen nabetalingen hoeft te doen, op korte of op lange termijn?
  • Zijn alle cao-wijzigingen goed doorgevoerd en in de salarissen verwerkt? 
  • Klopt de pensioenadministratie binnen uw bedrijf?
  • Is de relatie tussen de personeelsadministratie, P&O en/of de salarisadministratie efficiënt en effectief?

Expert in financiële arbeidsvoorwaarden

Twijfelt u bij bovenstaande vragen, stel dan een onderzoek in, waarbij ik uw bedrijf als adviseur of als interim-manager ondersteun. Mijn expertise ligt juist op het snijvlak van financiën en arbeidsvoorwaarden. Zo kan ik een brug slaan tussen verschillende afdelingen binnen uw bedrijf.

De knoop kan niet zo dik zijn, of ik weet hem vanuit mijn expertise en jarenlange ervaring te ontwarren. En dat met respect voor ieders inbreng en positie. 

Wilt u meer weten over Letizia Baas? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.