Pensioenregeling en – administratie

Vraagt u zich wel eens af of u nog wel de juiste pensioenregeling hanteert? Misschien is er wel een bedrijfstakpensioenregeling op uw bedrijf van toepassing. Een onderzoek hiernaar is dan aangewezen. 

Een goed uitgevoerde pensioenregeling draagt bij aan een gezond bedrijf. Welke verplichtingen heeft u naar uw medewerkers, maar ook naar uw pensioenfonds? Mijn pensioenadvies spitst zich in de praktijk toe op de volgende onderdelen:

  • uw pensioenadministratie: zijn al uw medewerkers aangemeld bij de juiste pensioenverzekering of bij het bedrijfstakpensioenfonds? Zijn mutaties in de salarissen doorgegeven aan de pensioenfondsen?
  • een (aangepaste) pensioenregeling bij bedrijfsovername of fusie: kunnen de ‘overgekomen’ medewerkers bij u in het pensioenfonds komen? Of is het gezien hun pensioenhistorie raadzaam om een andere pensioenregeling te treffen?
  • Welke financiële consequenties hebben uw keuzes voor de arbeidsvoorwaarden, waaronder ook pensioen?

Vaak is het nodig dat een onderzoek op bovenstaande punten duidelijkheid verschaft.
Daarvoor werk ik nauw samen met afdelingen P&O of HR, maar ook Financiën, soms als interim-manager. Mijn AFM-vergunning is daarbij onmisbaar. Bijvoorbeeld voor inhoudelijk advies of bij het controleren van vergelijkingen tussen pensioenverzekeringen.

Op zoek naar achtergrondkennis? Download hier het PDF ‘Pensioenstelstel in Nederland