Wanneer mag ik werken vanuit huis?

Wanneer mag ik werken vanuit huis?

Het thuiswerkadvies in verband met de coronapandemie is vervallen. Het kabinet roept werkgevers op om met werknemers afspraken te maken om hybride werken blijvend te stimuleren. Werknemers kunnen ook zelf hun werkgever vragen om geheel of voor een deel vanuit huis te werken.

Thuiswerken na de coronacrisis

Na de coronatijd mag u in overleg met uw werkgever geheel of gedeeltelijk werken vanuit huis. Of vanaf een andere werkplek. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek doen. Uw werkgever moet een goede reden hebben om uw verzoek te weigeren. Om zo’n verzoek te kunnen doen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Wettelijke voorwaarden voor thuiswerken

Voorwaarden voor thuiswerken of om vanaf een andere werkplek te werken zijn:

  • U moet werken bij een bedrijf met minimaal 10 medewerkers.
  • U moet minimaal een halfjaar in dienst zijn.
  • U moet uw verzoek schriftelijk doen en uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum. In uw verzoek moet staan: de gewenste ingangsdatum en gewenste werkplek.

Reactietermijn op uw verzoek

Uw werkgever moet uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op uw verzoek. Doet hij dit niet? Dan mag u gaan werken zoals in uw verzoek staat.

Redenen om verzoek te weigeren

Uw werkgever kan uw verzoek weigeren (dit moet hij schriftelijk doen). Hij moet dan wel een goede reden hebben. Bijvoorbeeld:

  • Het is niet veilig of de plek waar u wilt werken is niet geschikt voor uw werk.
  • Het geeft problemen met het werkrooster.
  • Het werk kan niet ergens anders worden gedaan.

Let op: als uw werkgever uw verzoek weigert, moet u 1 jaar wachten voordat u een nieuw verzoek mag doen.

Thuiswerken in bedrijf met minder dan 10 medewerkers

De wettelijke regeling voor thuiswerken geldt niet voor bedrijven met minder dan 10 werknemers. Maar u kunt wel aan uw werkgever vragen of u thuis mag werken. Of u kunt dit met hem bespreken. Thuiswerken moet wel bij uw werk passen. Uw werkgever mag uw verzoek weigeren.