Verjaring vakantiedagen

Per jaar bestaat er recht op 20 wettelijke vakantiedagen die vervallen binnen 18 maanden na toekenning. Dus dagen die zijn toegekend per 1 januari 2012 vervallen per 1 juli 2013, wanneer ze niet tijdig zijn opgenomen. Nu geldt nog een verjaringstermijn van 5 jaar voor alle vakantiedagen, ook de bovenwettelijke. 

Vakbonden proberen tijdens CAO-overleg de verjaringstermijn van vijf jaar in stand te houden. Naar hun mening is ligt het vaak aan de werkgevers die de medewerkers niet in staat stellen voldoendevakantiedagen op te nemen. Het is dan ook onrechtvaardig als je dagen die je niet hebt kunnen opnemen, zomaar vervallen. 
 
De werkgeversverenigingen grijpen de kans aan juist om een andere omgang met vakantiedagenmogelijk te maken. Eigenlijk willen zij dat medewerkers slechts recht houden op 20 vakantiedagen per jaar. De bovenwettelijke en ATV-dagen zouden dan uitbetaald moeten worden. Zo worden vakantiestuwmeren voorkomen; deze drukken zwaar op de balans van de ondernemingen. 

Bron: Fd.nl, 13 december 2011