Vakantiedagen regeling

Vakantiedagen regeling

Met ingang van 1 januari 2012 vervallen deze wettelijke vakantiedagen zes maanden na de afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Dit geldt ook voor zieke werknemers.
Tijdens ziekte blijft de opbouw gewoon doorlopen; de werknemer moet echter ook dagen opnemen als hij tijdens ziekte op vakantie wil gaan. In de huidige wetgeving bouwen langdurig zieke werknemers alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van hun ziekteperiode.
De vervaltermijn van zes maanden is alleen van toepassing als de werknemer redelijkerwijs in staat is gesteld de vakantiedagen op te nemen. De vervaltermijn is alleen van toepassing op de wettelijke vakantiedagen die opgebouwd worden vanaf de invoeringsdatum van de wet.
Alle bovenwettelijke vakantiedagen, zowel onder de huidige als de nieuwe wetgeving zullen blijven verjaren vijf kalenderjaren nadat ze zijn ontstaan. Dit geldt dus ook voor de wettelijke vakantiedagendie zijn ontstaat vóór invoering van de wet.

Consequentie van dit alles: de werkgever moet een dubbele vakantieadministratie gaan bij houden: een voor de (boven)vakantiedagen die zijn opgebouwd vóór invoering van de wet plus alle bovenwettelijke  dagen die na de invoering van de wet worden opgebouwd, een tweede voor de opbouw van wettelijke vakantiedagen vanaf de inwerkingtreding van de wet.
Het zal noodzakelijk zijn dat werkgever en werknemer scherp toezien dat steeds eerst de oudste dagen worden opgenomen. Zeker kort na de invoering van de wet zal dat puzzelen zijn, om er voor te zorgen dat mensen met vakantiestuwmeren niet onnodig vakantiedagen gaan verliezen.
Bij CAO kan in positieve zin van de verjaringstermijn van de wettelijke vakantiedagen worden afgeweken. Wanneer er geen CAO is, dan kan de werkgever alleen maar in positieve zin van de verjaringstermijn afwijken.

Het aantal vakantiedagen dat is opgebouwd tot 1 januari 2012 blijft vallen onder de oude verjaringstermijn, zijnde 5 kalenderjaren na het ontstaan van de vakantiedagen. Dit vergt extra attentie van de werkgever. Aangenomen wordt dat altijd de oudste vakantiedagen als eerste worden opgenomen. Bij medewerkers met zogenaamde stuwmeren kan dit nog wel eens een probleem worden. Stel: iemand heeft nog 60 vakantiedagen staan opgebouwd (gedeeltelijk) in 2009, 2010 en 2010. De 2009-dagen vervallen per eind 2014. Hij bouwt vanaf 2012 bij een fulltime dienstverband 20 wettelijke  vakantiedagen op en 6 bovenwettelijke. Wanneer de wet gevolgd wordt dan vervallen de wettelijke vakantiedagen per 1 juli 2013. Zonder dit voorbeeld verder uit te werken: u ziet dat er wel degelijk wat rekenwerk aan te pas komt om er voor te zorgen dat er niet onnodig vakantiedagen vervallen. U kunt in 2012 eventueel nog proberen met uw medewerker af te spreken dat hij een deel van het stuwmeer om te zetten in een levenslooptegoed. Vanaf 2013 kan dat in ieder geval niet meer. 

Zie ook elders op deze site.

Meer info over wetgeving vakantiedagen >>