Topvrouwen en het bonusbeleid

Mannen die in een goed presterend bedrijf werken, krijgen soms wel 400 procent meer bonus dan mannen in een bedrijf waar het slecht gaat. Bij vrouwen is dat verschil hooguit 30 procent. Anderzijds krijgen topvrouwen wel bijna altijd een bonus, terwijl die prestatiebeloning soms aan de neus van slecht presterende mannen voorbij gaat.

Dat blijkt uit Europees onderzoek dat de Tilburgse financieel econoom Luc Renneboog samen met onderzoekers van de universiteit van Exeter (GB) heeft gedaan. Het onderzoek wees ook uit dat vrouwen in topfuncties gemiddeld 15 tot 17 procent minder verdienen dan mannen. Deels komt dat omdat vrouwen vaker in sectoren werken waar lagere salarissen worden betaald, maar zelfs wanneer vrouwen met dezelfde vooropleiding en hetzelfde contract in een echt 'mannenberoep' werken, verdienen ze meer dan 10 procent minder.

De onderzoekers vragen zich af of vrouwen zich wel voldoende realiseren dat hun prestaties minder erkend en gewaardeerd worden. Bedrijven met vrouwelijke managers presteren namelijk niet slechter dan die met uitsluitend mannen aan het hoofd, aldus de onderzoekers. Toch erkennen bedrijven vrouwelijk talent onvoldoende, terwijl ze ook minder moeite doen om goede vrouwelijke werknemers vast te houden.

Bron: ANP