Top 10 onderscheidende arbeidsvoorwaarden

Werknemers vinden het belangrijk dat zij de vrijheid krijgen om zelf hun uren en werk in te delen. In een onderzoek van Memo2 in opdracht van Centraal Beheer onder ruim 2.000 werknemers noemt 50% flexibiliteit als belangrijke onderscheidende arbeidsvoorwaarde.

Voor het periodieke trendonderzoek ‘De toekomst van werk’ kozen de respondenten uit een lijst de voor hen drie meest onderscheidende arbeidsvoorwaarden. Werknemers blijken vooral waarde te hechten aan flexibiliteit en arbeidsvoorwaarden die gemak met zich meebrengen en passen bij hun levensfase.

Top 10 van onderscheidende arbeidsvoorwaarden

De volledige top 10 van onderscheidende arbeidsvoorwaarden ziet er als volgt uit:

  • Flexibiliteit (artikel) (50%);
  • Onbeperkt aantal vakantiedagen (36%);
  • Extra vakantiedagen door te sporten (33%);
  • Onbeperkt opleidingsbudget (artikel) (23%);
  • (Gedeeltelijk) betaalde sabbatical (22%);
  • Klimaatbudget/verduurzamingsbudget (14%);
  • Kinderopvang op het werk (13%);
  • Wekelijkse stoelmassage (10%);
  • Vrijwilligerswerk tijdens werkdagen (7%);
  • Wekelijkse strijk- en boodschappenservice op kantoor (6%).

Werkgevers kunnen meer inspelen op behoeften van werknemers.

Volgens Centraal Beheer lijken veel werkgevers in de huidige krappe arbeidsmarkt nog niet met onderscheidende arbeidsvoorwaarden in te spelen op de behoeften van werknemers. Werkgevers doen er goed aan om deze behoeften van werknemers te onderzoeken. Juist door het bieden van eigentijdse en onderscheidende arbeidsvoorwaarden kunnen werkgevers aantrekkelijker zijn op de arbeidsmarkt en zo nieuwe werknemers aantrekken en hun huidige werknemers behouden (artikel). Om de aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten, kunnen organisaties onder meer ook flexibele arbeidsvoorwaarden aanbieden.

Bron: rendement.nl