Publicatie uit over koers arbeidsvoorwaarden lange termijn

De VNG en WSGO vinden het van belang dat er in de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden een consistente lijn zit. Daarom brengen we nu een publicatie uit over de arbeidsvoorwaardelijke koers voor de lange termijn: ‘STIP op de horizon voor gemeentelijke cao’s’.

Richting geven

‘STIP op de horizon voor gemeentelijke cao’s’ (pdf, 4,4 MB) biedt richtinggevende uitgangspunten voor moderne arbeidsvoorwaarden in de gemeentelijke sector, passend bij de werknemers, de doelstelling van gemeentelijke organisaties en de publieke waarden. Gemeenten zijn hierover op de hoogte gebracht via een ledenbrief

Doelen

De 2 doelen zijn:

  • komen tot een set publieke waarden van gemeentelijk werkgeverschap. Dat maakt helder waar gemeentelijke werkgevers voor staan, hoe wij ons onderscheiden van andere werkgevers. Gedeelde waarden werken verbindend ondanks de diversiteit in de sector. En tot slot: waarden vormen de grondslag voor keuzes in arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen en vraagstukken;
  • komen met een inhoudelijke koers op een achttal arbeidsvoorwaardelijke thema’s voor de toekomstige arbeidsvoorwaardennota’s van de VNG en de WSGO.

Het nieuwe College voor Arbeidszaken en WSGO-bestuur gaan daarmee verder aan de slag in de beleidsperiode 2023-2026.

bron: VNG