Pensioen: dekkingsgraad gedaald

 

Een aantal daarvan is onder de 105% terecht gekomen. Dit betekent dat ze een herstelplan moeten gaan indienen bij DNB. In dat herstelplan moet worden aangegeven welke maatregelen ze zullen treffen om op termijn de dekkingsgraad te laten stijgen.

Wanneer de dekkingsgraad onder de 100% is gezakt, houdt dit ook in dat inmiddels lopende pensioenoverdrachten, zowel inkomend als uitgaand, worden stil gelegd, totdat het niveau weer 100% of meer is. Werknemers kunnen echter wel aanvragen tot overdracht blijven indienen. En als zij in aanmerking willen komen voor overdracht, dan moeten zij dat volgens de wet doen binnen 6 maanden na het vertrek bij de oude werkgever. Tot nog toe gingen pensioenfondsen vaak soepel met deze termijn om. Het zou echter niets verbazen dat deze termijn ook door de pensioenfondsen aan banden worden gelegd, omdat vele te late aanvragen voor waardeoverdracht hen belemmert een juist beeld te krijgen van het door hen beheerd vermogen.