Opsparen vakantiedagen toestaan?

Een werknemer mag vakantiedagen opsparen tot vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin hij of zij de vakantiedagen heeft opgebouwd. Vakantiedagen verjaren namelijk pas na vijf jaar. Vakantiedagen opgebouwd in januari 2006 verjaren dus pas op 31 december 2011.
Voorjaar 2010 is overigens een wetsvoorstel aan de Raad van State voorgelegd waarin wordt bepaald dat werknemers in de toekomst hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar moeten opnemen. Te lang uitstellen van vakantie kan de veiligheid en gezondheid in gevaar brengen. Extra vakantiedagen vallen buiten de nieuwe regeling. De termijn geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen.