Ontslagstamrecht: afkopen in 2014 of uitkeren in de toekomst?

Vanaf 2014 mogen ‘gouden handdruk’ stamrechten geheel of gedeeltelijk worden afgekocht. Over de uit te keren waarde is dan loonbelasting verschuldigd en soms ook premie zorgverzekeringswet. Is het stamrecht ontstaan vóór 15 november 2013, dan wordt bij uitkering ineens in 2014 slechts 
80% van de waarde belast. Dit lijkt gunstig, maar is het dat ook? 
 
Hieronder een voorbeeld van afkoop van een stamrecht in de BV:
  • Waarde stamrecht 2014   €  200.000
  • Bij afkoop wordt belast 80% =   €  160.000
  • Loonbelasting 52% =   €  83.200
  • Netto uitkering aan de DGA   €  116.800
Veel DGA’s met een stamrecht BV vragen zich af wat gunstig is. Nu afkopen of in de toekomst periodiek laten uitkeren, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen. Op die vraag is geen eenvoudig antwoord te geven. Dat is afhankelijk van veel factoren zoals de belastingdruk over de toekomstige uitkeringen. Is dat 52%, dan kan afkoop gunstig zijn. zeker als de BV daarna kan worden opgeheven en de kosten van de BV wegvallen. 
De BV moet dan wel voldoende geld hebben om de loonbelasting te kunnen betalen en de afkoopwaarde uit te kunnen keren. Dat laatste is niet nodig als met de netto afkoopwaarde een eventuele schuld van de DGA aan de BV wordt afgelost. 
 
Ook de box 3 heffing speelt een rol bij de beslissing tot al dan niet afkopen. Na afkoop komt de netto uitkering in de vermogensrendementsheffing van box 3 (1,2%) terecht. Om dat te voorkomen kan het zinvol zijn om een eventuele eigenwoninglening bij een bank (deels) af te lossen met de uitkering.