Nettopensioen en nettolijfrente

Vanaf 2015 mag geen pensioen meer worden opgebouwd over het salarisdeel boven de € 100.000. Ook kan bij de berekening van de maximaal aftrekbare lijfrentepremie geen rekening meer worden gehouden met het deel van het inkomen dat meer bedraagt dan € 100.000. Voor personen met een dergelijk inkomen wordt de opbouw van een pensioen of lijfrente fors beperkt. Tegelijkertijd wordt echter het nettopensioen (via de werkgever te regelen) en de nettolijfrente (privé voorziening) geïntroduceerd. Binnen deze regelingen kan over het inkomen boven de € 100.000 een oudedags- en een nabestaandenvoorziening worden gevormd.

De hoogte van de maximale inleg in het nettopensioen en de nettolijfrente is afhankelijk van de leeftijd. Hoe ouder, hoe hoger het percentage van het inkomen. De inleg wordt gespaard of belegd en op de einddatum wordt het opgebouwde kapitaal omgezet in periodieke uitkeringen. Deze uitkeringen zijn niet belast, omdat de inleg ook niet aftrekbaar is geweest. Er wordt geen belasting in box 3 betaald over de waarde van het nettopensioen of de nettolijfrente, tenzij er iets gebeurt dat niet is toegestaan, zoals een tussentijdse opname.

Eind dit jaar of begin volgend jaar, als de regels bekend zijn, gaan banken, verzekeraars en pensioenfondsen het nettopensioen en/of de nettolijfrente aanbieden.