Kinderopvangtoeslag anders

Per 2012 verandert de hoogte van de kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen voor de opvang van hun kinderen in crèche en buitenschoolse opvang. De toeslag wordt gekoppeld aan het aantal contractsuren dat de minst werkende ouder werkt, verhoogd met een percentage voor reistijd en de opvang tijdens de middagpauze. Verder wordt de toeslag gekoppeld aan een prijs per uur die niet verder wordt geïndexeerd. Dus als de uurprijs stijgt van bijv. € 6,36 naar € 6,50 dan stijgt de toeslag niet meer mee. 

Op dit moment heeft iedere ontvanger van kinderopvangtoeslag, ongeacht het inkomen recht op een minimale vergoeding van 33,3% voor het eerste kind (bron: www.rijksoverheid.nl). De toeslag wordt echter in vanaf 2013 voor gezinsinkomens vanaf ongeveer € 91.000 afgebouwd lineair naar 0% afgebouwd. 

Al deze maatregelen hebben grote consequenties voor medewerkers. Enerzijds kunnen zij tot duizenden Euro’s extra kwijt zijn aan hun opvang, anderzijds zal een aantal ouders besluiten tot hetzij minder werken, dan wel opvang in het informele circuit. Wat deze maatregelen precies voor gevolgen hebben, wordt nu nog onderzocht. Ook de branche zelf ziet de nodige krimp voor zich. 
Het is aan te bevelen bij uw personeel na te gaan wat de gevolgen zullen zijn voor uw bezetting.

In onderstaand documenten/links vindt u meer informatie. 
kamerstuk kinderopvangtoeslag >> 
veranderingen kinderregelingen >>