Inleg spaarloonregeling vervalt

Dit als gevolg van de verlaging per 15 juni 2011 van de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een huis van 6% naar 2%. 

Hoe zit dit? Wanneer een medewerker in de spaarloonregeling inlegt, heeft dit een verlaging van zijn belastbaar loon tot gevolg. Nu de overdrachtsbelasting is verlaagd, ontstaat er gat in de belastinginkomsten. De regering is voornemens dit gat mede te dichten door de inleg van het spaarloon af te schaffen. Nadere info hierover en over de te verwachten afschaffing van de hele spaarloonregelingzal worden gepresenteerd in de Miljoenennota.