In bezwaar tegen een WGA-beschikking? Hier moet je op letten.

Dat de wachttijden bij het UWV zijn opgelopen in de laatste jaren, is geen nieuws. Al voor de uitbraak van Covid-19 was het lastig om voldoende verzekeringsartsen in te zetten voor de beoordeling van de WIA- en Ziektewet-uitkeringen. Door een enorme werkdruk in de periode erna, de beoordeling en de betaling van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, is de achterstand enkel verder toegenomen.

De WGA-beschikking

Wanneer een medewerker na 104 weken ziekte een WGA-uitkering krijgt, worden de lasten van deze uitkering in de meeste gevallen doorbelast aan de (oud-) werkgever. Dit gaat om grote bedragen voor een lange periode. Het is dus belangrijk om te weten of deze doorbelasting wel terecht is, de premie op de WGA-beschikking moet nauwkeurig gecontroleerd worden. Een medewerker heeft recht op een WGA-uitkering wanneer hij of zij:

  • Tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt is of;
  • De medewerker is volledig (80-100 procent) arbeidsongeschikt, maar er is wel zicht op verbetering.

Het UWV geeft een WGA-beschikking af wanneer een (ex-) medewerker een uitkering heeft aangevraagd, maar de beschikking kan veranderen wanneer een (ex-)medewerker tijdens de uitkeringsperiode opnieuw wordt beoordeeld. Wanneer er veranderingen zijn opgetreden in het ziektebeeld bijvoorbeeld, wanneer verbetering niet meer te verwachten is of het percentage arbeidsongeschiktheid onder de 35% komt.

Een bezwaar indienen

Het is mogelijk om een bezwaarprocedure te starten aangaande een WGA-beschikking. Door de opgelopen achterstanden bij het UWV, zijn er een aantal termijnen die je in deze situatie goed in de gaten moet houden.

  • De (ex-)medewerker en werkgever kunnen binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar aantekenen.
  • Indien een pro forma bezwaar wordt aangetekend, dient de (ex-)werkgever binnen 4 weken nadat hij de bezwaarstukken heeft ontvangen, te reageren naar het UWV.
  • Nadat een (ex-)medewerker of werkgever een bezwaar heeft ingediend, heeft het UWV 13 weken de tijd om te beslissen.
  • Heeft het UWV binnen die 13 weken nog geen beslissing gemaakt, dan mogen zij de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als het UWV daarna nog geen beslissing heeft afgegeven, heb je twee opties. De eerste optie is opnieuw akkoord gaan met een verlenging van de beslistermijn. De tweede optie is het maken van een melding te late beslissing en het in gebreke stellen van het UWV.

Een bezwaar, en dan?

Door te starten met een pro forma bezwaar is het mogelijk om meer inzicht te krijgen in het dossier dat is aangelegd over je (ex-)medewerker. Je kan zien of alle informatie is meegenomen in de beslissing en of de juiste richtlijnen zijn gehanteerd. Er zijn enkele documenten die een (ex-)werkgever niet mag inzien, bijvoorbeeld de medische gegevens. Zijn deze gegevens nodig om een compleet plaatje te vormen, dan is het wijs om een professioneel rechtshulpverlener in te schakelen.

Nadat alle stukken zijn beoordeeld en de aanvrager het toch eens is met de genomen beslissing, kan het pro forma bezwaar weer worden ingetrokken. Het is echter niet voor niets geweest. Je hebt op dat moment informatie in handen voor de toekomst. Hoelang duurt een behandeling? Wanneer verwacht een verzekeringsarts verbetering van iemands belatbaarheid? Dat zijn vragen die via een bezwaardossier beantwoord kunnen worden.

Je kan, na het beoordelen van de bezwaarstukken, ook tot de conclusie komen dat de beslissing onjuist is geweest. Het UWV is dan in de gelegenheid de beslissing opnieuw te beoordelen. Komt hier de gewenste beslissing niet uit naar voren? Dan is een beroepzaak de volgende stap.

bron: hppraktijk.nl