Gemiddeld en modaal salaris in Nederland: een overzicht

Natuurlijk wil je je medewerkers een goed inkomen bieden. Maar wat is goed? Het helpt om een benchmark te hebben. Wat is het gemiddelde salaris in Nederland en wat is het verschil met een modaal inkomen? Bekijk dit overzicht en vergelijk het loon met het gemiddeld salaris per leeftijd, branche en beroep.

Wat is het gemiddelde salaris in Nederland?

Het gemiddeld salaris is het totale inkomen van alle Nederlanders bij elkaar, gedeeld door het aantal mensen dat een inkomen heeft. Volgens cijfers van het CBS over het jaar 2021 (de meest recente cijfers in 2023) verdienden ondernemers en mensen in loondienst gemiddeld € 45.400 bruto per jaar. Dat is € 3.783 per maand.

Het gemiddeld salaris in Nederland was dus al bijna € 3.800 per maand. Inmiddels zal dat bedrag een stuk hoger liggen wegens de stijging van het minimumloon, cao-lonen en salarisverhogingen binnen veel bedrijven, mede door de inflatie.

Gemiddeld salaris in 2023 en 2024

Omgerekend, op basis van het modaal inkomen in Nederland, zou het gemiddelde salaris in 2023 uitkomen op ongeveer € 50.600 bruto. Dat is € 4.217 bruto per maand. En op basis van een verwachte cao-loonstijging van 5,6%, berekend door het Centraal Planbureau (CPB), zal dit in 2024 ongeveer € 4.453 euro per maand zijn.

Deze grove berekening is puur ter indicatie. Het werkelijke gemiddelde inkomen van 2023 en 2024 wordt pas later door het CBS bekendgemaakt op basis van de daadwerkelijke inkomens in Nederland.

Gemiddeld of modaal?

Voor een goede vergelijking kun je beter kijken naar het modale inkomen in Nederland. Het gemiddelde inkomen levert een vertekend beeld op door extreme uitschieters en topinkomens. Laten we daarom eens kijken naar het modaal inkomen in Nederland.

Wat is het modaal inkomen en modaal salaris?

Het modaal inkomen is het meest voorkomende inkomen, dus het inkomen dat het vaakst voorkomt in Nederland. Iets anders dus dan het gemiddelde salaris. Het modaal inkomen – overigens hetzelfde als het modaal salaris – wordt meestal uitgedrukt in een bruto bedrag, waarbij het vakantiegeld (8%) al is meegerekend.

Hoe hoog is het modaal inkomen in 2023?

Het modaal inkomen in 2023 is € 40.000 bruto per jaar, volgens de berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Dat is € 3.333 per maand. Het CPB baseert dit modale inkomen op het gemiddelde inkomen per jaar. Het modaal inkomen ligt volgens het CPB standaard op 79% van het gemiddelde inkomen per arbeidsjaar.

Verwacht modaal inkomen in 2024

Het modaal inkomen zal verder stijgen in 2024. Maar hoeveel? In de Macro Economische Verkenning van het CPB, dat standaard op Prinsjesdag wordt gepubliceerd, wordt beraamd dat de cao-lonen in 2024 gemiddeld met 5,6% stijgen. Dat betekent dat Jan Modaal in 2024 naar verwachting € 3.520 bruto verdient per maand, en zo’n € 42.236 per jaar.

Ontwikkeling modaal inkomen Nederland

Het modaal inkomen is de afgelopen jaren flink gestegen. Het modaal inkomen in het jaar 2000 lag net onder de € 25.000, in 2010 was het € 32.500, in 2020 € 36.500 en in 2023 dus € 40.000 bruto per jaar. Dat is een stijging van € 15.000 in 23 jaar. Het CPB verwacht de komende jaren een verdere stijging van het bruto modaal inkomen.

Gemiddeld salaris afhankelijk van functie, regio en branche

Als je wilt kijken naar een goede beloning voor je medewerker, zegt het gemiddelde en modale inkomen natuurlijk niet zoveel. Voor een betere betere benchmark kijk je dan naar het gemiddelde salaris voor de specifieke functie, en houd je ook rekening met je regio en je branche.

Er zijn verschillende tools die je daarvoor kunt gebruiken, al geven deze vaak slechts een salarisindicatie. Voor meer zekerheid kun je ook gebruikmaken van salarisonderzoeken per branche voor een goede indicatie van het gemiddelde salaris.

Gemiddeld salaris per leeftijd

Het gemiddeld salaris verschilt ook sterk per leeftijd. Een medewerker van 18 jaar verdient gemiddeld genomen een stuk minder dan een collega van 50 jaar. Die stijging in beloning heeft alles te maken met de jaren werkervaring die een medewerker heeft. Bekijk dus ook de gemiddelde salarissen per leeftijd.

In 2021 was dit het gemiddelde bruto maandinkomen in Nederland per leeftijdsgroep volgens het CBS:

  • 15 – 24 jaar: € 1.225
  • 25 – 34 jaar: € 3.833
  • 35 – 44 jaar: € 4.767
  • 45 – 54 jaar: € 5.075
  • 55 – 64 jaar: € 4.592
  • 65 – 74 jaar: € 1.917

De gemiddelde salarissen per leeftijd in 2023 en 2024 zullen naar verwachting een stuk hoger zijn. Het CBS maakt de cijfers pas later bekend. Mede door een flinke stijging van het minimumloon in 2023 en 2024 zal met name het gemiddelde salaris voor jongeren omhoog gaan.

Stijging gemiddeld salaris 2024

In 2024 zullen veel werknemers een hoger salaris krijgen. Alle salarissen die gebaseerd zijn op het wettelijk minimumloon gaan in ieder geval twee keer omhoog: op 1 januari en op 1 juli 2024. Naar verwachting zullen ook cao-lonen verder stijgen met gemiddeld 5,6% en zullen meer bedrijven overgaan tot een loonsverhoging. Daarom zal het gemiddeld salaris en het modaal salaris in Nederland blijven groeien.

Minimumloon 2024

Op 1 januari 2024 stijgt het minimumloon met 3,75%. Bovenop die reguliere stijging, kun je te maken krijgen met een verplichte extra salarisverhoging. Dat komt omdat er vanaf 2024 voor het eerst een wettelijk minimumuurloon geldt. Daardoor krijgen werknemers met een 40-urige werkweek ruim 15% meer salaris.

Verder wordt er op 1 juli 2024 een nieuwe stijging van het minimumloon verwacht. Bovenop de reguliere toename zal er dan 1,2% bijkomen om de koopkracht van mensen met een laag inkomen verder te vergroten.

bron: mkbservicedesk.nl