Eén op de vijf bedrijven heeft geen aandacht voor vitaliteit

Bij maar liefst achttien procent van de bedrijven is er geen aandacht voor vitaliteit. Dit blijkt uit het vitaliteitsonderzoek van OneFit, bekend van het flexibele sport membership, onder ruim 1.500 medewerkers en HR-betrokkenen. De voornaamste redenen hiervoor zijn volgens HR-betrokkenen dat medewerkers het op hun eigen manier doen (26%) en dat het niet past bij de bedrijfscultuur (16%). Toch hebben medewerkers wel behoefte aan een werkgever die zich om hun vitaliteit bekommert. Zeventig procent geeft namelijk aan het belangrijk te vinden dat zijn werkgever tijd en geld besteedt aan vitaliteit.

Behoefte aan persoonlijk budget

Het feit dat iedereen op zijn eigen manier bezig is met vitaliteit, hoeft geen reden voor werkgevers te zijn om hier geen aandacht aan te besteden. Werkgevers kunnen medewerkers bijvoorbeeld ondersteunen met een persoonlijk budget dat zij vrij kunnen besteden aan mentale en fysieke vitaliteit. 23 procent van de medewerkers en 32 procent van de HR-betrokkenen geven aan dat hun werkgever een vitaliteitsbudget beschikbaar stelt. Blijkbaar is de HR-afdeling hier dus beter van op de hoogte. Meer communicatie omtrent dergelijke secundaire arbeidsvoorwaarden kan ervoor zorgen dat medewerkers door de hele organisatie weten dat er een budget beschikbaar is om aan vitaliteit te besteden.

Ruim een op de vijf medewerkers (22%) heeft helemaal geen bestedingsruimte voor vitaliteit, maar zou dit wel willen. Bijna vier op de tien HR-medewerkers (38%) zijn het hiermee eens. Het financiële aspect blijkt dus een pijnpunt als het gaat om vitaliteit. Bij het uitvoeren van een vitaliteitsbeleid is gebrek aan budget dan ook een uitdaging voor 22 procent van de HR-professionals.

Uiteenlopende wensen

Een hoop bedrijven hebben gelukkig wel budget beschikbaar om uit te geven aan vitaliteit. Toch hebben medewerkers en HR-professionals niet hetzelfde wensenlijstje om dit budget aan te besteden. Zo spendeert dertig procent van de medewerkers dit budget het liefst aan een sportschoolabonnement. Slechts zeventien procent van de HR-medewerkers geeft hier voorkeur aan. Zij willen graag dat het budget wordt uitgegeven aan coaching ter bevordering van de mentale gezondheid (27%). Dit geldt voor slechts veertien procent van de medewerkers.

Kari Littley, expert op het gebied van employee wellbeing bij OneFit: “Het is zorgwekkend dat nog zoveel bedrijven geen aandacht hebben voor vitaliteit. Juist omdat het belang hiervan inmiddels duidelijk is. Het is daarom essentieel voor werkgevers om vitaliteit bij medewerkers aan te pakken. Het nieuwe jaar is een mooi moment om daar direct mee te starten en vitaliteit op te nemen in het jaarplan. Brainstorm samen over initiatieven die in het plan opgenomen kunnen worden. Denk hierbij aan wandelen tijdens meetings, met de fiets naar kantoor gaan of het aanbieden van gezonde snacks en fruit. Bespreek ook het budget dat hiervoor beschikbaar moet zijn. Daarnaast is het heel belangrijk om te achterhalen waar medewerkers behoefte aan hebben. Ga met ze om tafel, kijk wat bij jouw organisatie past én natuurlijk wat de prioriteiten volgens medewerkers zijn. De HR-afdeling kan veel goede ideeën hebben, maar uiteindelijk moeten de medewerkers wel intrinsiek gemotiveerd zijn om aan hun vitaliteit te werken. Als de HR-afdeling samenwerkt met de rest van de organisatie is het draagvlak groter en is er dus ook meer kans op een vitaal team. En dat is weer bevorderlijk voor de resultaten van het bedrijf.”

Bron: arbeidsvoorwaardennieuws.nl