Crisis raakt arbeidsmarkt

De kredietcrisis heeft een merkbaar effect op de arbeidsmarkt. Werkgevers in de financiële sector verliezen aan populariteit en werknemers maken steeds meer zorgen over hun eigen baan.

 
Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group.

In het eerste kwartaal van dit jaar was nog een lichte stijging te zien van de populariteit van werkgevers in de financiële sector. De populariteit is in het derde kwartaal met 15 procent afgenomen.
Zorgen 
Financiële professionals beginnen zich in toenemende mate zorgen te maken over hun eigen positie. Maar liefst 11,3 procent verwacht in het komende jaar zijn of haar huidige baan te verliezen. Eind 2007 lag dat op 6,6 procent en In het eerste kwartaal van 2008 was dat percentage al gestegen 8,7 procent. Het vertrouwen in de werkgevers is dus in rap tempo aan het dalen.

Werkgevers in de branches zakelijke dienstverlening, advies/consultancy en overheid lijken hiervan te kunnen gaan profiteren. Werknemers in de financiële sector die verwachten hun baan te gaan verliezen, geven aan deze drie sectoren als belangrijkste alternatief te beschouwen.

Bron: ANP