CAO-resultaten

De Metalelektro (grootmetaal) heeft recent een CAO akkoord bereikt. Looptijd 26 maanden, tot 1 juli 2013. Veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid, opleidingsdagen, onderzoek naar kosten en draagvlak voor de pensioenregeling, bovenwettelijke vakantiedagen kunnen tot een aantal van 13 maal de overeengekomen arbeidsduur per week worden opgespaard en deze dagen zullen dan ook niet vervallen en verjaren. De feitelijke salarissen worden per 1 juli 2011, 1 januari 2012, 1 juli 2012 en 1 januari 2013 verhoogd met resp. 1,15%, 1%, 1,1%, 1%. Steeds zijn daarbij minima van toepassing evenals er sprake is van een minimum stijging van de vakantietoeslag.

Bron:  Protocol principeakkoord CAO’s Metalelektro 19 april 2011.

In de CAO Metaal en Techniek (kleinmetaal) is ook een akkoord bereikt. Looptijd 24 maanden, ook hier veel afspraken over duurzame inzetbaarheid. Salarisverhogingen per 1 oktober 2011, 1 februari 2012, 1 augustus 2012, 1 februari 2013 met resp. 1% en steeds 1,15%. Mocht de werkgever de verhoging per 1 oktober 2011 niet kunnen betalen wegens bedrijfseconomische redenen, dan kan hij na toestemming hiervoor de verhoging uitstellen tot 1 februari 2012, tegen de verstrekking van eenmalig twee extra vrije dagen. In principe mag werknemer over een periode van vijf jaar een equivalent van zes maanden verlof opsparen die hij voor een individueel doel mag aanwenden.

Bron:  Principe akkoord Metaal en Techniek 2011-2013