Bedrijven geven eigen arbeidsvoorwaarden voldoende

Werkgevers zetten een gevarieerd pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden in om talent aan te trekken en te behouden. Dat blijkt uit het jaarlijkse Benefits Benchmark Report* van YourCampus, Figures en 7people. Volgens de onderzoekers laten bedrijven kansen liggen op het gebied van betrokkenheid en productiviteit, maar ook het welzijn en de gezondheid van werknemers.

Bedrijven beoordelen hun eigen pakket aan secundaire voorwaarden gemiddeld met slechts een 6,3. Hoewel het rapport een opmars laat zien van alternatieve secundaire voorwaarden, zoals tegemoetkomingen rond gezondheid en welzijn, ouderschap, leren en ontwikkelen, flexibel en op afstand werken en het mobiliteitsbudget, worden deze ‘benefits’ nog niet breed ingezet.Het rapport toont aan dat benefits niet alleen als aanvullende vergoeding ingezet worden om talent aan te trekken en te behouden (88 procent), maar ook steeds meer om de betrokkenheid en productiviteit te vergroten (69 procent) en het welzijn en de gezondheid van werknemers te verbeteren (62 procent).

Benefits
De meeste bedrijven (70 procent) bieden financiële benefits als extra compensatie. De telefoon- en reiskostenvergoeding zijn populair, maar het vaakst wordt een pensioenregeling geboden (74 procent). Meestal bedraagt de bijdrage drie tot vijf procent van het salaris (34 procent). Een zesde betaalt 12 procent of meer. Het beste ben je af bij een grownup bedrijf, want daar draagt 84 procent van de bedrijven bij aan je pensioen.
Bij de startups is ook het aandelenoptieplan populair. Bijna de helft biedt aandelen als secundaire arbeidsvoorwaarde, iets meer dan de scale-ups. De grownup bedrijven die meedoen aan het onderzoek, doen dit een stuk minder; daar biedt slechts een derde de optie.
Een andere veel voorkomende benefit is het leer- en ontwikkelingsbudget. Zes op de tien bedrijven (58 procent) bieden een jaarlijks budget aan werknemers. Dit ligt meestal tussen de €500 en €1.000 (35 procent) of de €1.000 en €1.500 (24 procent).
“Naast de traditionele pensioenregeling en reiskostenvergoeding zien we een opkomst van nieuwe secundaire voorwaarden die niet gebruikt of genoten hoeven te worden op kantoor, zelfs niet tijdens werktijd. Denk hierbij aan toegang tot een digitale coach, flexibele sport budgetten of het maken van een donatie met belastingvoordeel,” zegt Florian Gendrault, oprichter en CEO van YourCampus.
“Maar nog steeds worden benefits voornamelijk ingezet om talent aan te trekken en te behouden. Bedrijven laten daarbij kansen liggen op het gebied van het vergroten van de betrokkenheid en productiviteit van werknemers en het verbeteren van hun welzijn en gezondheid,” vult Agnès Chauvigny aan, Head of people bij Figures.

Thuiswerkvergoeding
Een van de opkomende benefits is de thuiswerkvergoeding, een vergoeding voor de elektriciteit en het internet om thuis te kunnen werken. De thuiswerkvergoeding wordt door 42 procent van de deelnemende bedrijven verstrekt. Een werknemer die 40 uur per week vanuit huis werkt ontvangt ongeveer €42 per maand. Daarnaast verstrekt iets meer dan de helft van de bedrijven een thuiskantoorvergoeding om benodigdheden zoals een stoel of bureau te kopen.

Welzijn en gezondheid
Op het gebied van welzijn bieden bedrijven met name benefits in de vorm van verlof aan. Bijna de helft van de organisaties die deelnamen aan het onderzoek biedt extra ouderschapsverlof boven op de stimuleringsmaatregelen van de overheid. Een derde van de bedrijven biedt extra betaald verlof aan. Startups geven vaker extra dagen betaald ouderschapsverlof, veel meer dan scale-ups en andere bedrijven: 39 tegenover twaalf en vijftien procent.
Naast verlof worden welzijn en gezondheid benefits het minste in het pakket aan secundaire voorwaarden aangeboden. Slechts 35 procent van de bedrijven biedt een vorm van een welzijn en gezondheid benefit, wat in de meeste gevallen toegang tot een platform voor geestelijke gezondheid is, en 30 procent biedt een vorm van sport of beweging.

Benefits vaak onbekend
Dat benefits voornamelijk worden ingezet om talent aan te trekken, is in het onderzoek terug te zien aan de manier waarop de secundaire voorwaarden worden gecommuniceerd. Dit gebeurt voornamelijk tijdens de indiensttreding van werknemers, maar wordt daarna achterwege gelaten. Hierdoor zijn werknemers vaak niet goed op de hoogte over de benefits en is de kans groot dat ze er daarom geen gebruik van maken.
“De communicatie over benefits kan een stuk beter. De meeste bedrijven bieden geen makkelijk te vinden compleet overzicht van hun benefits aan medewerkers. Extra zichtbaarheid leidt vaak al tot hogere betrokkenheid. Een gemiste kans, zeker gezien de hoge investering in de benefitprogramma’s,” zegt Ingeborg van Harten, oprichter van 7people.

Een toekomstbestendig pakket
YourCampus, Figures en 7people adviseren zes benefits die passen bij de nieuwe generatie op de werkvloer. De zes benefits zijn:

  • Hybride en remote werken: flexibiliteit in werkuren en werklocatie.
  • Financiële gezondheid: steun voor de financiële gezondheid van werknemers, bijvoorbeeld via een pensioenconsult en flexibel vakantiegeld.
  • Mentale gezondheid & Wellbeing: toegang tot algemene steun voor mentale gezondheid, via meditatie apps, online coaching en andere welzijnsinitiatieven om de mentale gezondheid te steunen.
  • Inclusiviteit: het introduceren van bovenwettelijke ‘Holidayswap’ dagen die werknemers zelf kunnen inzetten, op dagen die hen uitkomt.
  • Persoonlijke leerbudgetten: budgetten die zijn toegespitst op de individuele leerdoelen van de medewerker.
  • Benefits voor ouderschap, bijvoorbeeld meer betaald verlof (ook voor vaders) en vergoeding voor o.a. Ivf-behandelingen.

*Het onderzoek werd door YourCampus, Figures en 7people uitgevoerd in november en december van 2022. In totaal hebben 253 deelnemers aan het onderzoek meegedaan, waarvan 78 procent HR medewerker is, acht procent oprichter of eigenaar en veertien procent een functie heeft als recruiter, product-, financieel- of salesmanager.

bron: managersonline.nl