Afstempelen pensioen van de DGA

Door de hogere levensverwachting en slechte beleggingsresultaten hebben veel BV’s niet voldoende vermogen om het toegezegde DGA-pensioen te kunnen uitkeren. Het zomaar verlagen van het pensioen is echter niet mogelijk. Dit kan leiden tot een belastingheffing van maximaal 72% over de waarde van het pensioen. Vanaf 2013 komt hier verandering in en wordt het zogenaamde ‘afstempelen’ van DGA-pensioen geïntroduceerd. Wat houdt deze regeling in? 

Op de pensioendatum mag de BV het pensioen van de DGA verminderen als
• het vermogen van de BV minder is dan 75% van de benodigde pensioenvoorziening en
• de onderdekking het gevolg is van slechte beleggings- en ondernemingsresultaten.

Voor al ingegane pensioenen kan tot en met 2015 eenmalig van deze regeling gebruik worden gemaakt. Er moet altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan de belastingdienst. De inspecteur zal bij de beoordeling kijken of het dekkingstekort van de BV niet is veroorzaakt door dividenduitkeringen of door leningen aan de DGA die niet invorderbaar zijn. Gaat de belastingdienst akkoord, dan wordt de pensioenuitkering verlaagd en dit leidt tot een lagere pensioenvoorziening. Over de verlaging van de voorziening is vennootschapsbelasting verschuldigd tenzij de BV deze vrijval kan wegstrepen tegen verliezen uit de voorgaande jaren. 

Bij een onderdekking in de BV van 25% of meer bestaat vanaf 2013 de keuze om vanaf de pensioendatum het oorspronkelijke pensioen uit te keren tot de pot leeg is of een lager pensioen uit te keren. In alle gevallen zal de DGA eventuele schulden aan de BV moeten aflossen.