Afstempelen DGA pensioen 2013

Veel DGA’s die hun pensioen in eigen beheer opbouwen hebben te maken met een lage dekkingsgraad in hun BV. In tegenstelling tot pensioenfondsen die te kampen hebben met onderdekking mag de DGA niet afstempelen op zijn pensioen. Het korten op DGA pensioen in eigen beheer wordt namelijk beschouwd als het prijsgeven van pensioenenrechten waarbij fiscale sancties volgen (art. 19b Wet LB ’64). Alleen als er sprake is van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering kunnen deze sancties achterwege blijven. 

Op vragen van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris Weekers geantwoord dat hij in het Belastingplan 2013 een regeling wil opnemen voor DGA’s die hun pensioen in eigen beheer opbouwen. De regeling houdt in dat onder strikte voorwaarden op de pensioendatum een eenmalige vermindering van het in eigen beheer opgebouwde DGA pensioen kan plaatsvinden. Deze vermindering zou alleen mogelijk zijn als de onderdekking in de BV het gevolg is van reële ondernemings- en beleggingsverliezen.