Afspraken verlenging arbeidsduur

Langer werken mag weer' concludeert de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) in het jongste nummer van haar blad Werkgeven. In cao's staan steeds meer afspraken over verlenging van de arbeidsduur, zo blijkt uit cijfers van de AWVN.  De meest voorkomende afspraken gaan over het terugdringen van extra vrije dagen voor ouderen en het verminderen van het aantal adv-dagen. Maar er worden ook meer algemene afspraken gemaakt zoals de (her)invoering van de 40-urige werkweek, stelt de AWVN op basis van onderzoek naar cao's die in 2007 en 2008 zijn afgesloten.


In ongeveer één op vijf cao's die in die periode zijn afgesloten staan afspraken over arbeidsduurverlenging. De verklaring is volgens AWVN simpel: de krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven die meer personeel nodig hebben, maar dat moeilijk kunnen vinden, vragen hun medewerkers meer uren te maken.

In vrijwel alle gevallen krijgen werknemers wel compensatie voor het inleveren van bijvoorbeeld adv- of ouderendagen. Zo krijgen zij een extra toeslag, de salarisschalen worden naar boven bijgesteld of de eindejaarsuitkering gaat omhoog.

Bron: ANP