Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

11-12-2014

Allereerst blijven VAR-verklaringen afgegeven voor 2014 gelden voor 2015 totdat er nieuwe wet- en regelgeving is. De VAR 2014 is in 2015 te gebruiken indien hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden uitgevoerd blijft worden. Een VAR voor 2015 kan vanaf 1 september jl. worden aangevraagd en in heel 2015.

Ten tweede wil het Ministerie van Financiën de VAR-verklaring omzetten in een ‘Beschikking geen loonheffigen (BGL)’. Op dit moment is dit nog een wetsvoorstel dat heel veel boze tongen losmaakt. Immers, gold bij het aanvragen van de VAR dat de opdrachtnemer deze zelfstandig aanvroeg, in de voorgestelde regeling moet de opdrachtgever vooraf de gegevens controleren van de aan hem getoonde BGL.

De opdrachtgever moet dus controleren dat de opdrachtnemer bijvoorbeeld bij ziekte niet doorbetaalt krijgt, zijn eigen gereedschappen gebruikt, enzovoort. Slechts dan vrijwaart de BGL de opdrachtgever van naheffig van loonbelasting en premies.

 

Alle nieuwsberichten:

Nieuws uit 2019
Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017
Nieuws uit 2016
Nieuws uit 2015
Nieuws uit 2014
Nieuws uit 2013
Nieuws uit 2012
Nieuws uit 2011
Nieuws uit 2010
Nieuws uit 2009
Nieuws uit 2008