Werktijden na ouderschapsverlof

31-08-2012

 

Een werknemer die de maximale periode van ouderschapsverlof (26 weken) heeft genoten, kan een verzoek indienen om zijn of haar werktijden aan te passen in verband met de zorg voor het kind. 

De aanpassing is mogelijk voor een periode van maximaal een jaar. Dit verzoek  moet drie maanden voor afloop van het ouderschapsverlof worden ingediend. Als werkgever bent u vervolgens verplicht om minimaal vier weken voor afloop van het verlof te beslissen. 
 
Daarnaast is in de arbeidstijdenwet vastgelegd dat een werkgever een werknemer niet ongunstiger mag behandelen indien een werknemer te kennen geeft ouderschapsverlof te willen opnemen. Met deze 
maatregelen is de Nederlandse wetgeving in lijn gebracht met de Europese regelgeving.

Alle nieuwsberichten:

Nieuws uit 2019
Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017
Nieuws uit 2016
Nieuws uit 2015
Nieuws uit 2014
Nieuws uit 2013
Nieuws uit 2012
Nieuws uit 2011
Nieuws uit 2010
Nieuws uit 2009
Nieuws uit 2008