Pensioen: dekkingsgraad gedaald

22-09-2011

 

Een aantal daarvan is onder de 105% terecht gekomen. Dit betekent dat ze een herstelplan moeten gaan indienen bij DNB. In dat herstelplan moet worden aangegeven welke maatregelen ze zullen treffen om op termijn de dekkingsgraad te laten stijgen.

Wanneer de dekkingsgraad onder de 100% is gezakt, houdt dit ook in dat inmiddels lopende pensioenoverdrachten, zowel inkomend als uitgaand, worden stil gelegd, totdat het niveau weer 100% of meer is. Werknemers kunnen echter wel aanvragen tot overdracht blijven indienen. En als zij in aanmerking willen komen voor overdracht, dan moeten zij dat volgens de wet doen binnen 6 maanden na het vertrek bij de oude werkgever. Tot nog toe gingen pensioenfondsen vaak soepel met deze termijn om. Het zou echter niets verbazen dat deze termijn ook door de pensioenfondsen aan banden worden gelegd, omdat vele te late aanvragen voor waardeoverdracht hen belemmert een juist beeld te krijgen van het door hen beheerd vermogen. 

Alle nieuwsberichten:

Nieuws uit 2019
Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017
Nieuws uit 2016
Nieuws uit 2015
Nieuws uit 2014
Nieuws uit 2013
Nieuws uit 2012
Nieuws uit 2011
Nieuws uit 2010
Nieuws uit 2009
Nieuws uit 2008