Salarisverhoging in 2011?

12-05-2010

 

Salaris aanpassingen

Van werkgevers in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) is 63 procent voornemens het salaris een inflatiecorrectie te geven; 7 procent kiest voor verhoging boven inflatieniveau en 23 procent bevriest het salaris. Daarmee zijn Nederlandse werknemers relatief goed af. In de EU neemt namelijk 36 procent (7 in Nederland) van de werkgevers zich voor de lonen te bevriezen en wereldwijd 33 procent. Inflatiecorrectie wordt door ‘slechts’ 43 procent van de Europeanen voorgenomen.

Stap terug
Opmerkelijk genoeg koos in 2009 nog één op de vier Nederlandse werkgevers voor salarisverhoging boven inflatieniveau, waarmee ons land wereldwijd de eerste plaats innam. De Nederlandse daling met 18 procentpunten – van 25 naar 7 procent – als het gaat om salarisverhoging boven inflatieniveau wijkt sterk af van de Europese ontwikkeling; slechts 3 procentpunten daling. Nederlandse werkgevers lijken op dat punt een flinke stap terug te doen in loonontwikkeling.

Verklaring
Volgens Jacob Mook, bestuurslid bij Grant Thornton, is er sprake van een bijstelling naar Europees niveau: ‘We waren vorig jaar echt de hoogste van Europa, nu volgen we wat meer de Europese trend. Waarin we nog steeds erg gul zijn is de inflatiecorrectie, daarin blijven we hoog scoren. Ook positief zijn onze werkloosheidscijfers, ik denk dat we heel creatieve maatregelen hebben bedacht (zoals de deeltijd-WW)  waardoor we effectief om konden gaan met de crisis. Grote ontslagen zijn daardoor uitgebleven.’
Volgens Mook is die lage werkloosheid er ook de oorzaak van dat Nederlandse werknemers het nog relatief goed hebben: ‘Het is nu voor Nederlandse werknemers makkelijker om een loonsverhoging of inflatiecorrectie te vragen dan wanneer de werkloosheid exorbitant hoog is. Maar niet alleen de creatieve maatregelen spelen daarin mee, ook onze open economie en nog altijd krappe arbeidsmarkt voor hogeropgeleiden spelen daarin een rol.’
De verwachting is dat de arbeidsmarkt in 2011 pas weer herstelt, waardoor pas dan weer sprake kan zijn van echte loonsverhogingen.

Bron: P&O Actueel

Alle nieuwsberichten:

Nieuws uit 2019
Nieuws uit 2018
Nieuws uit 2017
Nieuws uit 2016
Nieuws uit 2015
Nieuws uit 2014
Nieuws uit 2013
Nieuws uit 2012
Nieuws uit 2011
Nieuws uit 2010
Nieuws uit 2009
Nieuws uit 2008