Geboorteverlof regeling

Geboorteverlof (ook wel kraam – of partnerverlof)

De basisregeling

De partner die in loondienst werkt heeft bij de geboorte van een kind, sinds 1 januari 2019 recht op een week betaald geboorteverlof. Werkt de partner bijv. 6 uur per dag gedurende 5 dagen per week, dan heeft hij recht op 30 uur door de werkgever betaald verlof. De partner kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Maar het moet wel binnen 4 weken na de geboorte van het kind.  

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020 (WIEG)

Met ingang van 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 maal het aantal arbeidsuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. 

Partners krijgen gedurende dit verlof geen salaris doorbetaald maar ontvangen een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van het dagloon met een maximum van 70% van € 219,28 (1 juli 2020).

Voorwaarden

  • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020
  • Het aanvullend geboorteverlof dient opgenomen te worden binnen zes maanden na de geboorte van het kind
  • Het basis geboorteverlof moet echter al zijn opgenomen, voordat de partner het aanvullend verlof kan opnemen.

De werkgever moet de uitkering bij het UWV aanvragen. Deze uitkering Deze uitkering bedraagt is maximaal 70% van het dagloon met een maximum van 70% van € 219,28 (1 juli 2020). De werkgever kan vervolgens de uitkering doorgeven aan de medewerker. Of hij kan besluiten de medewerker door te betalen (voor 70% of meer) en de uitkering zelf houden. 

Nadere informatie hierover zie

Wet invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) https://wetten.overheid.nl/BWBR0041646/2019-01-01

Informatie voor medewerkers

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/aanvullend-geboorteverlof-voor-partners/alles-over-aanvullend-geboorteverlof/index.aspx

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/aanvullend-geboorteverlof-voor-partners/hoe-regelt-aanvullend-geboorteverlof/index.aspx

Informatie voor werkgevers

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/aanvullend-geboorteverlof-voor-partners/aanvullend-geboorteverlof-aanvragen-voor-uw-werknemer/index.aspx