Cao-onderzoek

Wanneer weet u of uw cao-toepassing juist is? Past u de minimale eisen in de cao wel toe aan? Controleert u regelmatig of uw arbeidsvoorwaarden nog overeenkomen met de cao-bepalingen?

CAO Onderzoek

Wanneer weet u of uw cao-toepassing juist is? Past u de minimale eisen in de cao wel toe aan? Controleert u regelmatig of uw arbeidsvoorwaarden nog overeenkomen met de cao-bepalingen? Zeker wanneer er sprake is van een zogenaamde bedrijfstak CAO is het voor ieder bedrijf verstandig om de concrete uitwerking van de cao op een aantal onderdelen te controleren. Daarmee voorkomt u onnodige salaris-nabetalingen of hoge werkgeverslasten achteraf, ontevreden personeel of zelfs beroepszaken.

Voorbeelden van belangrijke cao-vragen zijn:

 • Weet u zeker dat uw bedrijf nog wel de goede bedrijfstak CAO toepast? Of is een werkingssfeeronderzoek noodzakelijk?
 • Weet u zeker of het arbeidsvoorwaardenreglement nog wel aansluit bij de cao voor uw bedrijf/bedrijfstak?  Meer over arbeidsvoorwaarden
 • Zijn de juiste salarisschalen toegepast? 
 • Welke toeslagen moet u hanteren?

Cao-toepassing

Als u onderzoek laat doen naar de cao-toepassing binnen uw bedrijf, is de hoofdvraag altijd: ‘hoe kan het beter?’ Ook hier kan ik het hele traject begeleiden, van probleemanalyse tot en met de implementatie van verbeteringen:

 • een scan van de cao-toepassing op basis van uw vragen;
 • als er een andere CAO binnen (een deel van) uw bedrijf toegepast kan of moet worden, wat zijn daarvan de consequenties
 • analyse van de knelpunten;
 • advies voor verbeteringen, inclusief de aanzet tot communicatie rondom de geconstateerde tekorten;

Indien nodig begeleid ik het overleg met bonden of ondernemingsraden.

Overleg met bonden

Ter voorbereiding op het cao-overleg of het overleg met de ondernemingsraad verzorg ik de benodigde technische informatie. U kunt daarbij het volgende aan ondersteuning verwachten:

 • voorbereiding van de benodigde financieel-technische details, waaronder overgangsregelingen of salarisadministratie;
 • berekeningen (laten) maken;
 • ontwerp van onderhandelingsscenario’s;
 • communicatie met juristen, in- en externe accountants, controllers en andere betrokkenen.

Uw input en onze samenwerking is cruciaal om een bevredigend resultaat te bereiken.Afhankelijk van het soort vragen kan Letizia Baas deze trajecten alleen uitvoeren of in samenwerking met specialisten op dit gebied.

Neem contact op met Letizia Baas voor een afspraak.