Een boekenonderzoek zorgt dat u helder krijgt of een bedrijfsovername interessant is!

Een boekenonderzoek zorgt dat u helder krijgt of een bedrijfsovername interessant is!

Heeft u een bedrijf op het oog dat u graag wilt overnemen? Dan is het noodzakelijk om een zogenaamd boekenonderzoek te houden, soms ook due diligence genoemd. Een delegatie voor een boekenonderzoek door de potentiële koper bestaat vaak uit advocaten, fiscalisten en accountants. Wanneer er grotere bedrijven in het spel zijn, zijn er ook vaak medewerkers van de HR-afdeling bij betrokken.

Heeft u een MKB bedrijf?

Dan is het interessant om externe, specifieke HR-expertise in te huren om u hierbij te ondersteunen. Bovendien is een boekenonderzoek een intensief traject om uit te voeren en kost het u veel tijd om dit naast uw reguliere activiteiten op te pakken.

Heeft u een grote organisatie?

Dan is het belangrijk om een externe HR-professional toe te voegen aan uw eigen delegatie voor het uitzoeken van specifieke aspecten, zoals bijvoorbeeld bij pensioenaangelegenheden. Of omdat ook bij u de tijd/de menskracht op het juiste expertise niveau ontbreekt.

Afhankelijk van de wensen en de expertise die u zoekt, kan ik een geheel rapport afleveren m.b.t de diverse aspecten van het HR-beleid.

U kunt hierbij denken aan:

 • Soorten arbeidsovereenkomsten, bepaalde en onbepaalde tijd, inhuur
 • Aspecten van salariëring en bijzondere beloningen
 • CAO-aangelegenheden, zoals de toepassing van de arbeidsvoorwaarden en mogelijke aandachtspunten daarbij
 • Aannamebeleid, doorstroom, uitstroom, juridische procedures met medewerkers
 • Opleidingsaspecten
 • Pensioenaangelegenheden (is iedereen bekend bij pensioenverzekeraar en met het juiste salaris)
 • Andere verzekeringen
 • De medezeggenschap

Aandachtspunten zoals deze uit de analyse van de personeelsgegevens naar voren komen zoals

 • (komende) zwangerschaps- en bevallingsverloven
 • ziekteverzuim
 • instroom WIA
 • Arbodienst
 • risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE)
 • jubilea
 • welke overgangsmaatregelen te verwachten zijn
 • Leaseauto’s gekoppeld aan functies/looptijd
 • thuiswerken
 • mobiele telefoons en laptops e.d.,

Om de doorlooptijd van het onderzoek zo kort mogelijk te houden, is het belangrijk om van te voren de gevraagde documenten aan te leveren. Ter ondersteuning hiervan lever ik op voorhand een aantal relevante vragen en matrix zodat helder is welke gegevens dit exact zijn.

De praktische kant van een boekenonderzoek

In het algemeen heeft een boekenonderzoek twee tot vier weken doorlooptijd. Gedurende die tijd zijn de verschillende leden van de het onderzoeksteam op een aantal dagen welkom bij de over te nemen partij. Dit om stukken in te zien of om met de leiding van het bedrijf te spreken over de bevindingen. In de tussenliggende dagen worden de bevindingen uitgewerkt en zo nodig met elkaar gedeeld. U kunt hierbij denken aan de HR-deskundige die nagaat bij de fiscalist of een bepaalde arbeidsvoorwaardelijke regeling fiscaal wel juist wordt uitgevoerd. Zo nodig worden nadere vragen gesteld aan de leiding van het over te nemen bedrijf. Dit alles om tot een zo compleet oordeel te kunnen komen over de situatie en er voor te zorgen dat er bij de overnemende partij zo min mogelijk vraagtekens achter blijven.

Wilt u een gedegen onderzoek naar de HR aspecten tijdens een boekenonderzoek?
 

Neem contact op met Letizia Baas voor een oriënterend gesprek.

Lees over bedrijfsovername en administratie