Hoe de voorbereiding van uw bedrijfsovername voor vaste waarde zorgt

Overweegt u uw bedrijf te verkopen? Heeft u reeds contact gezocht met een adviseur om u te begeleiden (bijvoorbeeld via de BOBB)? Maar bent u niet zeker of uw personeels- en pensioenadministratie op orde is?   Het niet (volledig) op orde hebben van uw personeels- en pensioenadministratie kan u tegenwerken in het gehele proces bij bedrijfsovername. Het geeft een onzeker gevoel bij de adviseur en/of potentiële kopende partij of uw interne organisatie wel op orde is. Met mogelijk een daling in de waarde van uw bedrijf.    Daarom is het zeer verstandig om eerst een controleslag uit te voeren voordat u tijdens het verkooptraject geconfronteerd wordt met onverwachte zaken.    Door een controleslag ter voorbereiding op uw bedrijfsovername zorgt u dat:

  • Personeelsdossiers volledig zijn;
  • Mogelijke achterstanden in aanmeldingen voor pensioen en andere verzekeringen bijgewerkt zijn;
  • Er geen verschillen zijn in de salarisgegevens die u hanteert t.o.v. de salarissen die de verzekeraars hebben. 
  • Bijvoorbeeld ook wordt nagegaan of in geval van ziekte bij uw medewerkers wordt gehandeld in overeenstemming met de heersende wetgeving.

Een controleslag door mij blijft niet bij het opsporen van geschillen, ik bied u ook voorstellen om deze verschillen op te lossen en zo nodig te repareren. Het is goed te beseffen dat dit soort reparaties mogelijk kunnen leiden tot extra (bedrijfs)kosten.   Het voordeel van het op voorhand signaleren van bijzonderheden, helpt u tijdens het onderhandelingsproces. Uit ervaring weet ik exact welke elementen m.b.t. het personeelsbestand tot lastige vragen kunnen leiden bij bedrijfsovernames. Of nog erger, die de verkoop kunnen stagneren. 

Hoe beter u beslagen ten ijs komt, des te beter het gesprek met de potentiële koper zal verlopen!
 

Na een initiële scan van maximaal drie dagen (lengte afhankelijk van omvang personeelsbestand en achterstallig werk) krijgt u een inschatting welke extra maatregelen getroffen moeten worden om uw personeels- en pensioenadministratie op orde te krijgen. Overigens valt het inzetten van uw eigen medewerkers om achterstallig werk op te schonen onder de mogelijkheden.    Wilt u voorkomen dat de verkoop stagneert of zelfs gecancelled wordt?  Neem contact op met Letizia Baas voor een oriënterend gesprek

Lees ook over bedrijfsovername en boekenonderzoek