Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarvoor u uw medewerkers laat werken. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur en salaris. U spreekt uw arbeidsvoorwaarden af met uw medewerkers. Vaak zijn er ook arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover u en uw medewerker bijna altijd afspraken maken. Zoals het salaris dat hij of zij gaat verdienen of het aantal uren van het contract. de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die daar bovenop komen. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld:

  • onkostenvergoedingen;
  • verlofdagen;
  • een (deels) betaalde opleiding;
  • een auto van de zaak.

Flexibele arbeidsvoorwaarden

Als werkgever kunt u ook flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden. De medewerker kan dan voor een deel zelf kiezen welke arbeidsvoorwaarden hij wil. Hij kiest dan bijvoorbeeld om de bovenwettelijke vakantiedagen als verlof op te nemen, of in te wisselen om een studie of fiets mee te betalen.

Arbeidsvoorwaarden en de wet

Voor een aantal arbeidsvoorwaarden staat een minimum voorgeschreven in de wet. U mag bijvoorbeeld niet minder verdienen dan het wettelijk minimumloon, of minder vakantiedagen krijgen dan het aantal dat in de wet staat. Als er een cao van toepassing is in de organisatie of branche waarin u werkt, staan daarin meestal ook bepalingen over uw arbeidsvoorwaarden. Zolang het niet tegen de wet of tegen een voor u geldende cao in gaat, kunt u met uw werkgever aanvullende afspraken maken over uw arbeidsvoorwaarden.

Bron: Rijksoverheid Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid