AFM-vergunning

De Autoriteit Financiële Markten breidt haar toezicht steeds verder uit. Het is goed mogelijk dat interimmanagers die zich in hun werk met onder andere pensioenverzekeringen bezig houden, ook onder de regelgeving van de AFM komen te vallen, of mogelijk reeds vallen.   Daarom heb ik in 2011 besloten een AFM-vergunning aan te vragen op het gebied van levensverzekeringen en pensioenverzekeringen. Inmiddels heb met ingang van 2014 ook voldaan aan de nieuwe eisen die de AFM aan deze vergunning stelt.  Hierdoor ben ik ervan verzekerd dat ik u zonder beletsel kan blijven adviseren op het gebied van pensioenverzekeringen en aanpalende verzekeringen. Mits ik mij uiteraard houd aan de voorwaarden die aan de vergunning verbonden zijn.  

Gesprekspartner

Ik sluit geen verzekeringen af, maar ben door mijn opleiding en de AFM-vergunning een gewaardeerd gesprekspartner voor specialisten in het veld van pensioen en verzekeringen. Daarnaast kan en mag ik u als opdrachtgever begeleiden bij bijvoorbeeld de overstap naar een nieuwe verzekering of verzekeraar.  

De AFM-vergunning staat voor:

  • betrouwbaar en integer advies
  • professionaliteit en vakkennis
  • affiniteit met en kennis van financiële producten 

Accreditatie

Mijn klanten kunnen ervan uitgaan dat ik mijn kennis en vaardigheden goed op peil houd. Sinds 2015 doe ik mee aan de permanente educatie deelvergunning pensioenverzekeringen. Ook in 2018 zal ik weer aan de PE-punten gaan voldoen.. Zo behoud ik mijn vrijheid van handelen binnen de bedrijven waarvoor ik werk. Dat maakt dat ik samen met P&O, HR of Financiën slagvaardig kan optreden.